SEP-GRAĐEVINA d.o.o.


Zadvorsko-Brezovica / Zagreb, Zadvorska 41a

MB: 03797112

Društvo je upisno u registar Trgovačkog suda u Zagrebu

s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080051477.

Poslovna banka: Zagrebačka banka d.d., Zagreb,

                            žiro račun: 2360000-1101596219

Temeljni kapital društva iznosi 21.000,00 kn i uplaćen je u cijelosti.

Direktor i član uprave: Rudolf Peharec, zastupa društvo pojedinačno i samostalno.

Soboslikarski radovi | Ličilački radovi Bojanje ekološkim i jestivim bojama

Sva prava pridržana © SEP - GRAĐEVINA d.o.o. 2009. - 2021.   |   izrada web stranica zokidizajn.hr    |   sep-gradevina@sep-gradevina.hr